Elintärkeä viisiminuuttinen

Viereisen sivun uutinen ensihoitajien aseman rakennushankkeesta Vanhakylään sekä ambulanssivalmiuden laajentamisesta ympärivuorokautiseksi on merkittävämpi uutinen kuin ehkä moni arvaakaan. Kyse on suorastaan elintärkeästä tai kuolemanvakavasta asiasta.

Koskenkylän ensihoitoaseman perustaminen paransi aikanaan merkittävästi entisen Pernajan sekä erityisesti myös Lapinjärven suunnan sekä Isnäsin suunnan ja Porvoon itäosien ensihoidon saatavuutta onnettomuuksissa ja sairaskohtauksissa.
Koskenkylän ensihoitoyksikön perustamisen seurauksena ambulanssin hälytysajoaika esimerkiksi Lapinjärvelle lyheni vähintään viidellä minuutilla verrattuna entiseen tilanteeseen, jossa hälytysajoon lähdettiin Loviisan keskustasta. Vasteajan lyheneminen oli vieläkin suurempi Isnäsin ja Sarvisalon suuntaan. Viiveen pieneneminen viidellä minuutilla on merkittävä parannus hätätilapotilaan selviytymisennusteen kannalta. Jokainen minuutti voi olla se ratkaiseva elämän ja kuoleman välillä. Koskenkylän ensivasteasema toimi aluksi vain päivisin, mutta vuoden vaihteesta alkaen kellon ympäri.

”Vuoden 2012 järjestämisvastuun siirrosta virinnyt huoli ensihoitopalveluiden heikkenemisestä näyttää ainakin tässä vaiheessa aiheettomalta.”

Itä-Uudenmaan alueen ensihoitopalveluiden järjestämisvastuu siirtyi Porvoon sairaanhoitoalueen kunnilta HUS:n sairaanhoitopiirille vuoden 2012 alussa. Ilmassa oli tuolloin jonkin verran huolta palveluiden saatavuuden heikkenemisestä sekä kehittämisestä, kun järjestämisvastuu oli etääntymässä alueen kunnilta HUS:lle.
Käytännössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa tällä hetkellä varsinaisen ensihoito- sekä ensivastetoiminnan ja HUS:n Porvoon sairaanhoitoalueen vastuulle kuuluvat ensihoidon kenttäjohtopalvelut.

Tällä hetkellä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on kahdeksan ensihoitoyksikköä, jotka ovat välittömässä lähtövalmiudessa pelastusasemilla Porvoossa, Sipoossa ja Loviisassa sekä vuoden alusta lukien myös kahdella ambulanssiasemalla Koskenkylässä ja Söderkullassa. Loviisan seudun ensihoitopalveluiden tasoa parantaa lisäksi merkittävästi huipputason lääkärihelikopteriyksikkö FinnHemsin eli entisen Medi-Helin läheinen sijainti ja nopea saatavuus.

Palvelutasoa täydentävät lisäksi tiheä ensivasteyksiköiden verkosto. Se koostuu lähinnä päätoimisista ja sivutoimisista pelastustoimen yksiköitä esimerkiksi Loviisassa, Lapinjärvellä ja Ruotsinpyhtäällä sekä Isnäsissä ja Sarvisalossa kuin myös Loviisan voimalaitoksella ja merivartioston partioaluksissa.

Vuoden 2012 järjestämisvastuun siirrosta virinnyt huoli ensihoitopalveluiden heikkenemisestä näyttää ainakin tässä vaiheessa aiheettomalta. Pikemminkin päinvastoin. Ensihoidon saatavuus, nopeus sekä tehokkuus näyttää pikemminkin parantuneet merkittävästi vuoden 2012 jälkeen ainakin Loviisan ja Porvoon keskusta-alueiden ulkopuolella. Kiitos siitä.

Karu koneisto

Loviisan Sanomat julkaisee tämän lehden mielipide-palstalla poikkeuksellisen pitkän nimimerkkikirjoituksen, jossa Koskenkylässä vuoden 2016 syksyllä raa’asti murhatun naisen omaiset kertovat tapauksesta ja karuista kokemuksistaan suomalaisen oikeuslaitoksen rattaissa.

Kertomus on pysähdyttävä ja surullinen. Se kertoo surun murtamien omaisten ajautumisesta välipitämättömän virkakoneiston kylmiin rattaisiin.
Kirjoitus herättää myös paljon kysymyksiä. Ensimmäinen on, voiko oikeusjärjestelmämme todella olla näin tyly ja karu rikoksen uhriksi joutuneille sekä heidän omaisille.
Rikoksen uhriksi joutuneiden ja heidän omaisten kustannusten sekä kärsimysten korvaaminen näyttää tässäkin tapauksessa jäävän vain tyhjiksi sanoiksi käräjäoikeuden päätöksessä.

Vaikka korvauksia määrättäisiinkin, jää käytännössä iso osa uhreista ja omaisista jäävät ilman sentinpyörylää, koska rahojen periminen varattomilta rikoksen tekijöiltä ei läheskään aina onnistu. Vaikka rahan määrä ja surun suuruus eivät tietenkään ole henkirikoksen uhrien omaisille keskenään verrattavia asioita, on kohtuutonta, mikäli painavan surun lisäksi omaiset joutuvat lisäksi vielä raskaan taloudellisen taakan ja kustannusten kantajiksi. Voimia ja jaksamista Koskenkylän murhan uhrin omaisille.