Eläkevakuutusyhtiöitä tavoitellaan KSOY:n osakejärjestelyihin

Kotkan kaupunki haluaa myydä sähköosakkeensa KSOY:lle tasapainottaakseen talouttaan. Omistusjärjestelyn vaihtoehtona on saada mukaan vakavaraisia eläkevakuutusyhtiöitä holding-yhtiön vähemmistöomistajiksi.

LOVIISA Kymenlaakson sähköosakeyhtiö (KSOY) ja Kotkan kaupunki ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa KSOY hankkisi Kotkan kaupungin omistamat KSOY:n osakkeet. Kotkan kaupunki on tällä hetkellä yhtiön suurin omistaja, sen osuus osakkeista on 27 prosenttia.

Kouvolan kaupunki omistaa osakkeista 15 prosenttia ja Loviisan kaupunki 14 prosenttia. Loviisan kaupunki on kolmanneksi suurin omistaja. Yhtiön osakkeita omistavat myös Orimattila, Hamina, Lapinjärvi, Hollola, Myrskylä, Luumäki, Virolahti, Askola ja Pukkila.

Kotkan kaupunki perustelee ajamaansa järjestelyä sillä, että osakkeiden myynti on ainoa mahdollisuus tasapainottaa kaupungin taloutta. Vaihtoehtona Kotka on esittänyt, että se voisi myydä osakkeensa ulkopuoliselle sijoittajalle. Muut osakkeen omistajat ovat ilmoittaneet, ettei Kotkalla ole oikeutta myydä osakkeitaan ulkopuoliselle, koska se on vastoin yhteistyösopimusta.

Kotkan kaupungin saisi neuvottelemiensa osakejärjestelyjen seurauksena kaupassa 70,2 miljoonaa euroa. KSOY toteuttaisi omien osakkeidensa suunnatun hankinnan sen jälkeen, kun vuoden 2016 osingonjaosta on päätetty varsinaisessa yhtiökokouksessa, jolloin Kotkalle maksetaan osinko, noin kolme miljoonaa euroa vuodelta 2016.

Kokonaisjärjestelyyn liittyy suunnitelma KSOY:n jakokelpoisten varojen lisääminen niin, että yksi tai useampi kotimainen taho tulee suoraan tai välillisesti erikseen perustettavan holding-yhtiön kautta KSOY:n tällä hetkellä täysin omistavan Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n omistajaksi. Tytäryhtiöjärjestelyssä KSOY:öön tulee osakkeiden luovutusvoitto, joka välitilinpäätöksen jälkeen lisää KSOY:n vapaita omia pääomia.

Osakejärjestelyt ovat niin isoja, että muut osakaskunnat tuskin pystyvät paikkaamaan talouttaan sähköosakekaupoilla vähään aikaan, mikäli rahapula iskisi.

– Näillä näkymin yhtiön kannalta ei ole mahdollista toimia samoin muiden osakkaiden kannalta, Loviisan kaupunginjohtaja Olavi Kaleva sanoo.

Suunnitellulla mallilla koko 70 miljoonan rahasumma voidaan maksaa Kotkan kaupungille.

– Yhteinen ymmärrys on ollut, että jotain pitää tehdä. Pyrkimyksenä on löytää vakavarainen ostajataho, jolla ei ole spekulatiivista tavoitetta, hän kommentoi rahoitusyhtiöjärjestelyä.

Yhtiön hallitus ratkaisee, miltä tahoilta tarjoukset pyydetään, mikäli järjestely päätetään toteuttaa.

KSOY arvioi, että sähköosakkeita koskevat järjestelyt eivät välittömästi vaikuta asiakashintoihin.

– Sähkön yleinen hinta määräytyy sähkömarkkinoilla, tällä ei ole vaikutusta hintoihin, Kaleva toteaa.

KSOY on arvioinut järjestelyn vaikutuksia asiakashintoihin, yhtiön kehittämiseen, omistajatuloutukseen ja maksuvalmiuteen. Yhtiön arvion mukaan järjestelyllä ei ole välitöntä vaikutusta asiakashintoihin. Yhtiön arvion mukaan yhtiön omistajatuloutus tai maksuvalmius ei vaarannu, ja omistajatuloutus voidaan säilyttää nykyisen osingonjakopolitiikan mukaisena.

Kaupunginhallitus käsitteli sähköosakkeita koskevaa kokonaisjärjestelyä eilisillan kokouksessaan.

KOMMENTOI

Please enter your comment!
Please enter your name here