Ei kosteikkoa Loviisanlahden pohjukkaan

Sen sijaan kevyen liikenteen väylälle voidaan tarvittaessa tehdä silta.

UNGERN Aloitteen Loviisanlahden pohjukan muuttamisesta kosteikoksi teki valtuutettu Timo Noroviita (vihr.) ja kuusi muuta valtuutettua.

Aloitteessa toivotaan lahdenpohjukan muuttamista kosteikoksi lahden itärannan kaavoituksen jatkon yhteydessä. ”Pengerryksellä voitaisiin vähentää ravintoaineiden ja kiintoaineksen kulkeutumista Loviisanlahteen.” Pengerrys muodostaisi myös uuden kevyen liikenteen yhteytenä lahden poikki.

Sekä tekninen lautakunta että kaupunginhallitus katsovat, että kosteikkoa ei pitäisi rakentaa. Tarkoituksenmukaisilta olisi sen sijaan säilyttää tilanne ennallaan. Kevyen liikenteen väylä voitaisiin tarvittaessa toteuttaa sillan avulla.

Lisäksi kiinto- ja ravintoaineiden huuhtoutumista Loviisanjokeen pyritään jo vähentämään erilaisin toimenpitein. Esimerkiksi Hardombäckenissä on rakennettu pohjapatoja ja virtauskynnyksiä. Tänä vuonna on tarkoitus rakentaa kosteikko Rutumin alueen jokeen.