Asuntomessujen puitesopimus kaupunginhallituksessa maanantaina

Havainnekuva. Alueella on tarkoitus hyödyntää puurakentamista monimuotoisesti asuin- ja julkisessa rakentamisessa. Kuva Loviisan kaupunki
Loviisa järjestää asuntomessut vuonna 2023. Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Loviisan kaupunki sopivat messuista puitesopimuksella, joka on maanantaina Loviisan kaupunginhallituksen käsittelyssä.

LOVIISA Asuntomessujen järjestämisen puitesopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja sopimus on saanut lainvoiman.
Puitesopimuksessa määritellään kaikki osapuolten väliset merkittävät velvollisuudet, oikeudet ja taloudelliset jaot.

Vähintään 26

Messualueelle kaavoitetaan ja esitellään vähintään 26 erityyppistä omakoti-, kerros- ja rivitaloasuntoa. Vähintään puolet omakotitonteista luovutetaan talotehtaille ja loppuosa yksityisille rakentajaperheille. Sopimuksen mukaan tonttien hinnoittelun tulee olla maltillista ja tukea kohtuuhintaista asumista.

Erikseen selvitetään vielä mahdolliset oheiskohteet. Loviisan keskustasta tai sen läheisyydestä haetaan oheiskohde, joka voi olla myös peruskorjauskohde.

Messusopimus voidaan irtisanoa, jos Suomen Asuntomessut katsoo, ettei messuja onnistuneesti voida toteuttaa esimerkiksi kaavoituksen viivästymisestä johtuen. Kirjallinen irtisanominen on tehtävä 31.5.2021 mennessä.

Loviisalla ei ole oikeutta päättää sopimusta kuin Suomen Asuntomessujen etukäteen hyväksymien painavien perusteiden johdosta.

Sopimus raukeaa, mikäli kirjallista ja sitovaa sopimusta vähintään 26 messukohdevarauksesta ei ole 30.4.2022 mennessä allekirjoitettu.

Sopimuksen mukaan messupaikkakunta vastaa mahdollisista rakennuttajien korvausvaatimuksista.

Tehtävien jakoa

Suomen Asuntomessut
– ohjaa messujen valmistelua ja organisointia.
– voi järjestää messuvuoden aikana muitakin tapahtumia.
– perii rakentajilta ja näytteilleasettajilta näyttelylliset maksut ja korvaukset.
– neuvottelee ja vastaa kaikista messujen kaupallisista sopimuksista yhteistyökumppaneiden ja näytteilleasettajien kanssa.
Loviisan kaupunki
– vastaa maankäytön suunnittelusta ja rakentamisesta.
– vastaa parkkialueiden rakentamisesta ja messuaikaisesta toiminnasta, saa paikoitusmaksutulot itselleen.
– palkkaa päätoimisen henkilöstön messujen toteutukseen: projektipäällikön, projektikoordinaattorin, tiedottajan ja aluevalvojan.
Yhdessä
– rakennuttajat ja talotehtaat hankitaan yhdessä Suomen Asuntomessujen kanssa.
– Näyttelyvieraiden pääsymaksutuloista Suomen Asuntomessut saa 82 prosenttia ja Loviisan kaupunki 18 prosenttia. Jos kävijämäärä ylittää 140 000 henkilöä, lipputulot jaetaan puoliksi.