Asukkaat vaihtuvat nyt tiheään tahtiin kaupungin vuokra-asunnoissa

Paikka. Kaupungin vuokrakerrostalolle on kaavoitettu paikka linja-autoasema viereen. Hankkeen toteutus on kuitenkin vielä täysin auki. Kuva Marita Itävuori
Kaupungin vuokra-asuntojen kysyntä väheni viime vuonna voimakkaasti. Nyt tilanne on taas muuttunut, mutta asukkaat vaihtuvat tavallista tiheämpään tahtiin. Kysyntää olisi isoille asunnoille keskustassa. Koskenkylä vetäisi, mutta siellä tarjontaa ei ole.

LOVIISA Jo 83 kaupungin Loviisan Asunnot Oy:n vuokra-asunnossa on tämän vuoden aikana vaihtunut vuokralainen. Kaiken kaikkiaan asuntoja on 455.

Vuokrausta hoitavan Tuula Kallion mukaan asukkaiden vaihtuvuus on nyt poikkeuksellisen vilkasta.
– Vauhti on kova, asukkaat vaihtuvat todella nopeasti. Osa muuttaa omistusasuntoon, koska nyt on tarjolla edullisia omakotitaloja. Mutta Porvoo vetää.

Kallio arvelee, että Porvooseen lähdetään todennäköisesti joko työn tai opiskelujen perässä.
– Sieltä on helppo käydä jopa Helsingissä töissä.

Kallion mukaan vuokra-asunnoille olisi kysyntää erityisesti Koskenkylässä.
– Mutta siellä ei ole vaihtuvuutta. Aika hurjaa tämä on.
Toisaalta kaupungin asuntoja ei ole tällä hetkellä juuri tyhjilläänkään.

Voimakasta vaihtelua

Kaupungin vuokra-asuntojen kysyntä vaihtelee todella voimakkaasti ja nopeasti.
– Vuoden 2018 lopulla jäi paljon isoja asuntoja käteen. Keväällä tilanne kuitenkin muuttui melko totaalisesti ja nyt isoista perheasunnoista on pulaa, Kallio kertoo.

Myös kysyntä alueittain vaihtelee. Koskenkylään olisi eniten kysyntää, mutta siellä ei ole riittävästi tarjontaa. Myös kaupungin keskustaan toivotaan, mutta tarjontaa ei ole riittävästi. Toisaalta osa vuokra-asuntoa etsivistä ei halua Määrlahteen. Kolmas toivottu kohde on Seppäläntiellä sijaitsevat kaupungin vuokra-asunnot, mutta niissä ei tällä hetkellä vaihtuvuutta ole.

Kallio luonnehtiikin tilannetta melko hallitsemattomaksi.
– En yhtään tiedä, kun irtisanoutuminen tulee, löydänkö asuntoon vuokralaisen vai en.
Keskustan vuokratalosta aloite

Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alkupuolella kaupungin vuokra-asuntojen kysyntä hiipui voimakkaasti. Kysyntää ei ollut edes yksityisillä vuokramarkkinoilla. Alkukesästä vapailla markkinoilla oli Loviisassa vapaana 88 asuntoa.
Kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta antaa lausuntonsa vuokratalon rakentamista koskevaan valtuustoaloitteeseen torstaina.
Satu Hämäläisen (sd.) tekemässä valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki aloittaa vuokrakerrostalon rakentamisen kaupungin keskustaan yhdessä Loviisan Asunnot Oy:n kanssa.
11 valtuutetun allekirjoittama aloite jätettiin jo vuonna 2017.

Linja-autoaseman asemakaava mahdollistaa kerrostalon rakentamisen. Loviisan Asunnot Oy, jonka kaupunki omistaa kokonaisuudessaan, on ollut aktiivisesti mukana kaavoitusvaiheessa. Kerrostalon asuntojen lukumääräksi on arvioitu 60–70.

Kun vertailukohtana käyttää Liljendaliin vuonna 2017 rakennettuja asuntoja, kaupungin keskustassa 48 neliön kaksion vuokratasoksi tulisi 900 euroa kuukaudessa vesimaksuineen. Tämä ylittää merkittävästi Loviisan tämänhetkisen vuokratason. Mikäli hankkeesta aiotaan saada kannattava, hankkeen toteutumiseen olisi lisättävä omaa pääomaa niin, että vuokrataso pysyisi nykyisellä markkinatasolla. Se edellyttäisi kaupungilta vahvaa panostusta.

Reuna-alueilla vaihtuvuutta

Loviisan Asunnot Oy:n kannalta tilanne on haastava, sillä vuokra-asuntojen kysyntä vaihtelee voimakkaasti alueittain. Esimerkiksi keskustan vuokra-asunnoille olisi kysyntää, mutta reuna-alueiden vuokra-asunnoista muutetaan muualle.

– Vaihtuvuus on kylissä: Tesjoella, Kuninkaankylässä, Isnäsissä, Liljendalissa, Kuggomissa… Varsinkin Isnäs on vaikeasti vuokrattavissa, Kallio kertoo.
Kaupungin ydinkeskustassa ei kaupungin vuokrataloyhtiöllä ole tällä hetkellä asuntoja, vaan lähimmät ovat Määrlahdessa. Kallio aprikoi, että vuokratalon mahdollinen rakentaminen linja-autoaseman naapuriin todennäköisesti tyhjentäisi reuna-alueiden asuntoja entistä voimakkaammin.
– On vähän kuin harakka tervatulla sillalla: eli mitä teet?
Vuokratalon rakentamisesta ydinkeskustaan ei ole tehty päätöksiä.
Oman mausteensa hankkeen etenemiseen saa aikaan toisaalta Koskenkylään kohdistuva kysyntä sekä Loviisassa vuonna 2023 järjestettävät asuntomessut.
Kaupunki satsaa asuntomessuihin ja ne todennäköisesti edellyttävät joitain toimenpiteitä myös Loviisan Asunnot Oy:ltä.
– Kahteen koriin ei kyllä munia riitä.
Koskenkylässä ei puolestaan ole kaavoitettu tontteja vuokrakerrostaloille.

Loviisan Asunnot Oy
  • Yhtiöllä on tarjolla vuokra-asuntoja Liljendalissa, Vanhassakylässä, Tesjoella, Koskenkylässä, Isnäsissä, Määrlahdessa, Seppäläntiellä, Pernajan kirkonkylässä ja Ruukissa.
  • Loviisan Asunnot Oy (entinen Kiinteistö Oy Pernajan Asunnot) on Loviisan kaupungin 100-prosenttisesti omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö on perustettu fuusioimalla useita pieniä asuntoyhtiöitä yhteen. Yhtiön toiminta alkoi 1.3.1997.
  • Vuoden 2016 aikana yhtiöön on fuusioitu seitsemän muuta kaupungin 100-prosenttisesti omistamaa vuokrataloyhtiötä: Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Vuokratalot, Kiinteistö Oy Neutronborg, Kiinteistö Oy Siknättet, Kiinteistö Oy Wahlborg, Fastighets Ab Liljendal Bostäder, Asunto Oy Liljendal Åstrand ja Asunto Oy Loviisan Vatro. Toiminta alkoi 1.1.2017.
  • Lähde: www.loviisanasunnot.fi