”Alueen taloudellinen tilanne parantunut”

Asuntolainaneuvottelut käynnistyvät nykyisin valtaosin verkossa, kertoo Itä-Uudenmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Mauri Molander.

ITÄ-UUSIMAA Itä-Uudenmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Mauri Molander toteaa oman pankkinsa osalta, että asuntolainojen voimakkaampi kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli selvästi osoitus alueen parantuneesta taloudellisesta tilanteesta.
– Asuntolainojen määrä nousi myös Loviisan alueella. Loviisan alueella oli selvästi havaittavissa, että talouden positiiviset uutiset vaikuttivat ihmisten käyttäytymiseen. Nyt oli aika toteuttaa niitä tarpeita, joiden kanssa on odotettu monta vuotta. Talouden nousu toi päätöksentekoon rohkeutta, hän sanoo.

Molander arvioi, että Loviisan alueella tarvittaisiin kuitenkin uutta rakentamista keskusta-alueelle, jossa hänen mielestään on kysyntää hyville kohteille. Molander kertoo, että valtaosa asiakkaiden asuntolainaneuvotteluista käynnistyy tänä päivänä verkon välityksellä.
– Siitä on osoituksena verkkoneuvottelujen määrä, jotka edustavat jo 30 prosenttia kaikista sovituista asiakaskohtaamisista.

Talous kasvoi

Suomessa ja Itä-Uudellamaalla talouden kasvu pääsi uudelle tasolle vuoden 2017 aikana. Talouden kasvu näkyi myös useassa eri luottamusindikaattorissa. Kuluttajien ja ostopäälliköiden luottamus tulevaisuuteen on selvästi aikaisempia vuosia paremmalla tasolla.
– Tämä luottamus näkyi alueellamme sekä investointeina että työttömyyslukujen pienentymisenä. Toimialueen kasvu oli Suomen keskimääräistä kasvua selvästi parempaa ja luo tätä kautta hyvän pohjan myös tuleville vuosille, Mauri Molander sanoo.
Talouden hyvät kasvuluvut näkyivät myös OP Itä-Uudenmaan luvuissa.
– Pankkitoiminnan kasvu ja uusien omistaja-asiakkaiden kasvu olivat edellistä vuotta paremmalla tasolla. Myös pankin liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta lähes miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan pankki voi olla tyytyväinen vuoteen 2017.

Uusia omistaja-asiakkaita pankkiin tuli 2 100. Uusia asiakkaita tuli pankkiin 2 250 kappaletta. Lokakuussa järjestettiin pankissa edustajistovaalit. Uuden edustajiston jäsenistä 17 on ensikertalaisia ja 23 tuli valituksi uudelleen. Edustajiston jäsenistä 20 on naisia ja 20 miehiä. Mukana on niin opiskelijoita, palkansaajia, yrittäjiä kuin eläkeläisiäkin. Äänestysprosentti OP Itä-Uudenmaan edustajiston vaaleissa oli 18,8 prosenttia.
– On hienoa, että noin 4 600 omistaja- asiakasta osallistui oman pankkinsa edustajiston valintaan. Vaalissa äänestettiin etupäässä sähköisesti, Molander toteaa.
Vuoden aikana lähes koko henkilöstö osallistui vapaaehtoistyöhön. Henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua yhden päivän ajan palkallisesti valitsemaan vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyö oli lahja 100-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle.

Liikevoitto kasvoi

Pankin liikevoitto vuodelta 2017 oli 11 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta 9,8 prosenttia, eli 980 000 euroa ja oli asetettujen budjettitavoitteiden mukaista. Korkokate kasvoi 4,2 prosenttia ja tämän taustalla oli liiketoiminnan kasvu sekä edullinen tukkuvarainhankinta.
– Tuloksen vahvistuminen vaati myös kulujen hyvää hallintaa sekä palkkiotuottojen kasvua, Molander lisää.
Pankkitoiminnan kaikki osa-alueet kasvoivat hyvin viime vuoden aikana. Yhteenlaskettu pankkitoiminta oli 2 165 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 135 miljoonaa euroa eli 6,7 prosenttia. Voimakkainta kasvu oli yritysrahoituksessa sekä sijoittamisen eri tuotteissa. Pankin koko rahoitustoiminta oli 1 192 miljoonaa euroa, kasvua 65 miljoonaa euroa. Asiakasvarat vuoden vaihteessa olivat 972 miljoonaa euroa ja kasvoivat vuoden aikana 70 miljoonaa euroa. Pankilla on yhteensä 55 600 asiakasta ja 25 140 omistaja-asiakasta.

Luotoille korkosuojaus

Vuoden 2017 aikana lyhyet markkinakorot olivat koko vuoden negatiivisia eikä korkomarkkinoilla ennakoida tapahtuvan lyhyiden korkojen osalta merkittäviä muutoksia vuonna 2018.
– Pitkien korkojen osalta nousua jo kuitenkin tapahtui vuoden 2017 aikana. Asiakkaat ovatkin varautuneet jo korkojen nousuun. Merkittävä osa luotoista suojataan tänä päivänä korkojen nousua vastaan. Lähes jokaisessa asuntolainassa on jonkin tyyppinen suojaus yllättäviä tulevaisuuden tilanteita varten. Suojauksia käyttävät sekä yksityishenkilöt että yritykset.

Pankin riskiasema vuoden aikana on pysynyt vakaana. Pankin vakavaraisuus on 28,8 prosenttia. Vakavaraisuuden laskennassa ei ole vielä mukana vuoden 2017 liikevoittoa.
– Minimivaade vakavaraisuudelle on 10,5 prosenttia. Pankin tavoitteena on pitää vakavaraisuus nykyisellä tasolla. Taloudellisen tilanteen uskotaan pysyvän Suomessa hyvällä tasolla ja tämän perusteella arvioimme, että myöskin Itä-Uudellamaalla talouden kehitys tänä vuonna tulee jatkumaan keskimääräistä parempaa, arvioi Molander.
Pankin tuloksen arvioidaan kuitenkin heikkenevät vuoden 2018 aikana, koska uudet viranomaisten tilinpäätösohjeistukset vaikuttavat siihen, että osa palkkiotuotoista pitää jaksottaa viidelle vuodelle
– Vuonna 2018 tulee uutena maksuna myös pankkien vakausmaksu. OP Ryhmä jatkaa voimakasta investointiaan asiakkaiden digitaalisten palvelujen kehittämiseen myös vuonna 2018, Molander sanoo.