Ennallaan. Kaupunginvaltuusto säilytti äänestysalueiden määrän ennallaan. Niinpä Antinkylässäkin käydään äänestämässä varsinaisena vaalipäivänä myös jatkossa. Kuva: Arto Henriksson
Kaupunginvaltuustossa käytiin kunnallisvaalien jälkimainingeissa kipakka keskustelu äänestysalueiden lukumäärästä.

LOVIISA Kaupunginhallituksen esitys kolmen äänestysalueen liittämisestä Loviisan keskustan äänestysalueeseen kaatui valtuustossa 23-32. Poissa äänestyksestä oli neljä valtuutettua.

Kaupunginhallitus esitti Antinkylän, Länsiharjun ja Määrlahden äänestysalueiden liittämistä Loviisan keskustan äänestysalueeseen. Äänestyspaikka olisi Harjurinteen koulu. Myös kaupunginhallituksessa asiasta äänestettiin.

Yhtenä perusteluna äänestysalueiden vähentämiseksi oli se, että vaalilautakuntiin tarvittavien jäsenten ja varajäsenten löytäminen on tullut jatkuvasti vaikeammaksi. Tilannetta on edelleen hankaloittanut vaalilain muutos, jonka seurauksena vaaleissa oleva ehdokas ei enää saa toimia vaalilautakunnan jäsenenä.

Valtuustossa rkp:n ryhmä hajosi äänestyksessä. Ryhmän enemmistö oli alueiden vähentämisen kannalla. Ryhmäjohtaja Otto Andersson perusteli vähentämistä sillä, että kylien kaupungissa äänestyspaikkoja ei voida vähentää kylistä, mutta keskustassa voidaan tehostaa. Lisäksi ryhmä esitti toivomuksen, että seuraavissa, eli presidentin- ja maakuntavaaleissa ennakkoäänestysbussi pysähtyisi myös molempine lukioiden sekä ammattikoulu Amiston kohdalla.

Vasemmistoliiton Armi Lindell toivoi ennakkoäänestyspaikkoja markettien ja kauppojen yhteyteen.

Rkp:n Patrik Stenvall ja Thomas Rosenberg halusivat äänestää asiassa omatuntonsa mukaan, eli vähentämistä vastaan. He saivat seurakseen viisi ryhmätoveriaan.

– On hulluinta säästää vaikeuttamalla äänestämistä, Rosenberg perusteli. Stenvall puolestaan ilmoitti seuraavansa omatuntoaan, sillä muutoin tuloksena olisi huono omatunto.

Sdp:n ryhmäjohtaja Pertti Lohenoja piti äänestysalueiden vähentämistä huonona ajatuksena.

– Keskustassa ihmisten äänestysaktiivisuus heikentyisi. Keskustan äänestysalueesta tulisi yksi Suomen suurimmista.

Lohenoja pelkäsi, että autottomat ja vanhukset jättäisivät helpommin äänestämättä, jos äänestyspaikka siirtyisi kauemmaksi.

Vasemmistoliiton Jerry Träskelin piti jäsenten löytämisen vaikeutta vaalilautakuntiin hyvänä perusteluna.

– Ei tässä ole kyse säästöistä. Jotain täytyy tehdä ja tämä on paras vaihtoehto.
Lohenojan ja Träskelinin välille syntyi suukopua Lohenojan ihmeteltyä toisen vasemmistoryhmän linjaa.

Antinkylä isoin

Tuoreissa kuntavaaleissa Antinkylässä oli 1 619 äänioikeutettua, äänestysprosentti oli 63,9 ja äänestysalueella annettiin 1 027 ääntä.

Loviisan keskustassa oli 1 603 äänioikeutettua, äänestysprosentti oli 58,1 ja hyväksyttyjä ääniä annettiin 924.

Määrlahdessa äänioikeutettuja oli 818, äänestysprosentti oli 48,4 ja hyväksyttyjä ääniä 396.

Länsiharjulla äänioikeutettuja oli 1 011, äänestysprosentti oli 54,6 ja hyväksyttyjä ääniä 549.

Luvut ovat vaali-illan tietoja, jotka ovat saattaneet muuttua tarkistuslaskennassa.
130-150 toimitsijaa

Loviisan kaupungissa on tällä hetkellä 15 äänestysaluetta. Äänioikeutettuja viime vaaleissa oli yhteensä 12 478.

Loviisan kaupungin äänialueista yhdeksällä äänestysalueella on alle 900 äänioikeutettua. Näistä äänestysalueista viisi on niin pieniä, että niillä on alle 500 äänioikeutettua.

Jokaisen vaalin yhteydessä asetetaan 15 vaalilautakuntaa. Jokaisessa vaalilautakunnassa on vaalilain mukaan oltava viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä.
Jokaista vaalisunnuntaita varten tulee siis nimittää 130–150 luottamushenkilöä vaalilautakuntiin.

Vaalilautakuntien koko on sama siitä huolimatta kuinka monta äänioikeutettua äänestysalueella on ja kaikki äänestyspaikat ovat avoinna yhtä pitkään.