Pahimmillaan laji voi kadota Suomesta seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana.

MALMGÅRD Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys (IULY) ja Luonnonperintösäätiö ovat aloittaneet varainkeruukampanjan nimellä ”Kotimetsä helmipöllölle”.

Tarkoituksena on kerätä rahaa, jotta helmipöllölle voitaisiin ostaa vanhaa metsää ja taata sen pysyminen luonnonmukaisena. Käytännössä pyrkimyksenä on suojella metsää.
– Kampanja aloitettiin vähän ennen joulua, IULY:n puheenjohtaja loviisalainen Jyrki Ikonen kertoo.

– Vanha metsä on sellaista, joka on jäänyt sadaksi vuodeksi hoitamatta eli luonto on hoitanut itse sen. Hallituksen varajäsen Toni Jaara lisää, että metsän pitää olla lajistoltaan monipuolinen. – Siellä pitää olla konkeloa, lahopuuta ja maapuuta.

Jaara mainitsee, että hanke on silläkin tavalla ajankohtainen, että valtion tuki suojelualueiden ostoon vähenee jatkuvasti.
– Sen lisäksi biotaloushankkeet kasvattavat hakkuiden määrää. Siinäkin mielessä yksityispohjaiselle, joukkorahoituksella järjestettävälle metsiensuojelulle on kysyntää.
IULY on yhdistyksenä laittanut hankkeeseen pesämunaksi tuhat euroa.

Elinalue kaventuu

Ikosen ja Jaaran mukaan helmipöllön elinalueet ovat jatkuvasti kaventuneet eteläisessä Suomessa niin kuin myös koko maassa.
Syynä ovat edellä mainitut avohakkuut ja metsäalueiden pirstoutuminen pieniin osiin.
Helmipöllö oli vielä puoli vuosisataa sitten Pohjois-Euroopan havumetsien runsaslukuisin petolintu.

Sanottua
Kanta vaihtelee paljon ravinnon mukaan.
Jyrki Ikonen

Hän laskee, että kannanvaihtelu on 1 500 – 9 000 riippuen ravinnosta.
Ikonen ja Jaara sanovat, että Loviisan seudulla on vallalla talousmetsäajattelu eli esimerkiksi helmipöllölle tyypillisiä vanhoja ja monipuolisia metsiä ei juuri löydy.
Miehet näkevät, että metsätaloudessa ja metsien suojelussa pitäisi tapahtua muutoksia, jotta lajin tulevaisuus olisi taattu. Tehostettu metsätalous yksipuolistaa liikaa metsiä.

– Kampanja kestää niin kauan kun on tarpeeksi rahaa, Ikonen kertoo.
Hänen mukaansa metsän osto vaatii myös sen, että hankkeelle myötämielinen metsänomistaja löytyy.
– Vapaaehtoisuuteenhan tämä kaikki perustuu.
Metsänomistajat voivat ottaa yhteyttä suoraan joko paikallisyhdistykseen tai luonnonperintösäätiöön.
– Olisi hyvä, jos metsä löytyisi suojelualueen kupeesta tai sellaisesta paikasta, jossa se ei törmäisi avohakkuuseen.

Tutkijat huomanneet saman

Helmipöllöjen määrä on vähentynyt kahden prosentin vuosivauhtia.
Tämän ovat todenneet Turun yliopiston ekologian osaston professori Erkki Korpimäki ja dosentti Harri Hakkarainen. Miehet tekivät aiheesta kirjan vuonna 2012.
Helmipöllön väheneminen ja sen syyt perustuvat pitkäaikaiseen tutkimustietoon, jota on kerätty yli 40 vuoden ajan Etelä-Pohjanmaalta, yli 1000 neliökilometrin laajuiselta tutkimusalueelta.

Lisäksi lintuharrastajat ja -rengastajat ovat keränneet aineistoa lähes kaikilta maamme paikallisten lintuyhdistysten alueilta. Luonnonperintösäätiö ja IULY haastavat keräykseen mukaan kaikki itäuusmaalaiset yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt.

Käynnissä olevan keräyksen suojelijana toimii ministeri Kaj Bärlund.
Lahjoituksia voi ohjata tilinumeroon FI78 5494 0950 0224 93 (viite 201647). Rahankeräyslupa POL-2015-4516. Lisätietoja Internetistä: www.luonnonperintosaatio.fi

KOMMENTOI

Please enter your comment!
Please enter your name here